Trivsel

Mobning

er uacceptabelt 
er et signal om et usikkert fællesskab 
skal stoppes

Det er vigtigt at lære børn forskellen mellem godmodigt drilleri og mobning. Godmodigt drilleri har ofte en positiv mening og foregår mellem venner. Signalet er: ” Vi hører sammen og har det godt sammen.” Mobning har det modsatte signal og et negativt sigte: “Vi mobber dig, fordi vi ikke vil være sammen med dig.”
Man forebygger mobning ved kontinuerligt at arbejde med klassens sociale værdier og spilleregler. Læreren skal være den gode rollemodel, og eleverne skal med egne ord forholde sig til, hvordan hver især er ansvarlig for et godt fællesskab, så der er tryghed og højt til loftet.
Den kombination giver de bedste vilkår for, at alle styrkes personligt og socialt og kan være aktive medvirkende til at sætte en positiv dagsorden.
Hvis mobning viser sig, ligger løsningen i første omgang hos lærerne, der med eleverne udarbejder konstruktive strategier. Forældrene orienteres og inddrages i det omfang, det er hensigtsmæssigt.
Bliver problemet ikke løst i denne proces, inddrages skolens leder, og der udarbejdes sammen med forældrene en plan for, hvordan og hvornår løsningerne er på plads, så fællesskabet igen kan være præget af god social adfærd.