Trivsel

På Kolding Friskole ser vi på trivsel og mangel på samme som et fælles ansvar. Mistrivsel er et resultat af mange forskellige komponenter, der påvirker hinanden gensidigt. Det er uundgåeligt, at der indimellem vil opstå konflikt eller mistrivsel, når der er mange mennesker i samspil.

Vi forbygger ved at skabe tillid, tolerance og tryghed, så den enkelte oplever at være i et værdigt og betydningsfuldt fællesskab.

Vi ønsker at etablere meningsfulde og værdige fællesskaber i de enkelte klasser og på skolen som helhed.

Vi prioriterer trivsel og har det på dagsordenen, både i klasserne, på møder i personalegruppen og i samarbejdet med forældrene.

 

Læs mere om vores generelle indsats i forhold til trivsel i dette dokument Trivsel på Kolding Friskole

Her under kan du læse nærmere om nogle af de bestemte indsatser vi gør i forhold til trivslen på skolen.

Læs mere om Implementering af bevægelse på Kolding Friskole

Læs mere om Læsevejledning på Kolding Friskole

Læs mere omHandleplan for elever i læse-skrivevanskeligheder PDF