Handleplan vedrørende sociale klausuler

I flg. Friskolelovens § 22 a. og “Bekendtgørelse om sociale klausuler som tilskudsbetingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner” skal en friskole udarbejde en handleplan, der viser, hvordan skolen vil oprette stillinger på særlige vilkår.

Kolding Friskole ser positivt på, at fremme den sociale indsats på alle niveauer indenfor undervisning, SFO, administration og serviceområdet. Dette gøres bl.a. gennem et løbende samarbejde med Jobcenter Kolding.

På Kolding Friskole har vi et ønske om, at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge, at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen eller personer af anden etnisk herkomst (eller efterkommere af disse). Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil skolens primære prioritering være skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde øvrige.

Skolens personalepolitik giver mulighed for individuel ansættelsesgrad og en udstrakt grad af imødekommenhed vedrørende arbejdstider. Det tilstræbes at give medarbejdere med længerevarende sygefravær tryghed i den videre ansættelse.

Det er Kolding Friskoles målsætning, at der i skolens medarbejderstab til en hver tid skal være plads til 2-3 personer fra det rummelige arbejdsmarked (Fleksjob, arbejdsprøvning, integration etc.).

 

Kolding, den 24. februar 2018

Skoleleder