Kolding Friskoles støtteforening

Kolding Friskoles Støtteforening har det fornemme navn: “Foreningen til støtte af Grundtvig-Koldske Friskoler m.v. i Region Syddanmark”.

Friskolen optager kun elever fra hjem, der er medlem af Støtteforeningen, men derudover tæller foreningen andre medlemmer, som ønsker at støtte skolen. Foreningen støtter Kolding Friskole dels ved at tilbyde medlemmernes arbejdskraft til rengøring m.m. og dels ved afholdelse af arrangementer, hvis overskud anvendes til ekstraordinære indkøb.

Støtteforeningens bestyrelse

Per Bruun  –  Formand  –  4227 1974

Rikke Ulrich  –  Kasserer 

Dorthe Aaboer  

Ane Maass Andersen 

Diana Heidarsdottir

Camilla Alvbjerg Christiansen 

Diana Loch

 

Mail: stotteforeningkf@gmail.com

 

Årlige arrangementer

Musik i Skoven

Musik i Skoven er en friluftskoncert, hvor aktørerne primært er skolens elever og lærere.

Koncerten arrangeres af skolen og støtteforeningen i fællesskab og afholdes den næstsidste fredag i juni måned.

Friskoleforældre forventes at stille deres arbejdskraft til rådighed ved diverse boder, entre og oprydning.

Første Skoledag

Første skoledag giver Støtteforeningen is til elever og søskende.

Rengøring på Kolding Friskole

Støtteforeningen er ansvarlig for rengøringen på skolen og koordinerer denne. Alle forældre er forpligtet til at gøre rent 4-5 gange om året i henhold til rengøringslisten, som udsendes én gang årligt. Der gøres rent samlet om fredagen kl. 16.30 (i enkelte tilfælde om søndagen, som f.eks. efter Julestuen). Som forælder er man selv ansvarlig for at finde én at bytte med, hvis man er forhindret.

Støtte til lejrskole og studieture

Ud over de ovenfor nævnte områder giver Støtteforeningen tilskud til skolens lejrskole samt til diverse studieture. Den årlige lejrtur for hele skolen: 175 kr/elev. Studieture i udlandet 225 kr/elev. Desuden overføres hvert år 1000 kr til hver årgangs klassekasse.

Kontingent

Kontingent til Støtteforeningen er for tiden på kr. 200,00 pr. år.

Støtteforeningens kontonummer

Reg. nr.  9277

Konto. nr.  4573655201

 

Ugentlige aktiviteter

Den ugentlige aktivitet: Rengøring på Kolding Friskole

Støtteforeningen er ansvarlig for at koordinere rengøringen på skolen. Alle forældre er forpligtet til at gøre rent 4-5 gange om året i henhold til rengøringslisten, som udsendes af Støtteforeningen én gang årligt.

Der gøres rent samlet om fredagen kl. 16.30 (i enkelte tilfælde om søndagen, som f.eks. efter Julestuen). Som forælder er man selv ansvarlig for at finde én at bytte med, hvis man er forhindret.