Traditioner

1. Skoledag

1. Skoledag er helt speciel både for nye og ”gamle” elever. Der er vist ikke mange, der kan undsige sig en lille sommerfugl i maven. Alle mødes i god tid i skolegården, det er godt at få sagt hej til hinanden, inden vi mødes i festsalen. Det er lokalet, der bruges til samling og som ligger midt i skolens nyeste bygning. Her bydes alle velkommen med fællessang, og skolens leder præsenterer på forunderlig vis medarbejderholdet for det kommende skoleår! Derefter præsenteres den nye børnehaveklasse på scenen, bliver hilst på, får flag, hue og et højt hurra, og der er tid til fælles fotografering. Nye elever i de større klasser slipper som regel for at optræde på scenen, men rejser sig, så de kan ses! Er der særlige begivenheder, bliver disse markeret her.

Derefter går elever og forældre i klasserne, hvor klasselærerne byder velkommen til skoleåret. Så er der is i skolegården. Forældre får en øl eller vand. For dette arrangement står støtteforeningens bestyrelse. Og som afslutning på denne 1. skoledag skal alle elever, medarbejdere og forældre mødes på banen, hvor vi “sidder lårene af hinanden” i en kæmpe rundkreds. Herefter er alle klar til et nyt skoleår.

Klasse- og forældremøder

Der er tradition for, at vi møder talstærkt op til alle forældremøder. Vi medbringer som regel selv kaffe og kopper. Øl og vand kan købes for på den måde at støtte klassekassen. På årets første forældremøde skal der vælges repræsentanter til julestueudvalget og forældreudvalget, og hvis det ønskes, nedsættes der et klasseudvalg.

Klassearrangementer

Ud over de faste arrangementer kan der arrangeres forskellige oplevelser for klassen.

Rengøring

Skolens weekendrengøring varetages af os forældre. Den administreres af støtteforeningen og ledes af 11 formænd. Rengøringen foregår hver fredag fra kl. 16.30 til 18.30. Der udarbejdes en nøje plan, og efter mange års øvelse fungerer det generelt rigtig godt. Skolen er meget afhængig af, at vi gør vores arbejde, som om vi skulle have besøg af mor!! Se det som en mulighed for at opleve din skole lidt indefra, benyt lejligheden til at kikke efter glemte sager og nyd samarbejdet med ligestillede. Glæd dig over et rent miljø for dit barn, nyd præmien, som er en øl eller en vand, eller gør som på nogle hold og arrangér fællesspisning efter endt arbejde. Så bliver der pludselig rengøringsfest ud af det. Tag dine børn med, de kan lige så godt lære at hjælpe til. Det er hyggeligt, og det giver en god ansvarsfølelse.

Julestue

Julestuen er årets store fælles forældreindsats for Kolding Friskole. Midt i årets travleste tid for alle både nisser og os almindelige dødelige, lørdagen op til 1. søndag i advent, står friskolens forældre for det ultimative julearrangement. Støtteforeningen er tovholder sammen med julestueudvalget. Arbejdet starter i efteråret, hvor det meget beskrivende julestuetidende udgives. Her forklares det meste. Derfor er dette blot ganske kort:
Alle skal fremstille ting til naturalie- og gavebod, levere små pakker til fiskedammen, stille sin arbejdskraft til rådighed i løbet af selve dagen og en dag inden julestuen. Det er en skoledag, hvor eleverne har pligt til at deltage. Vi andre er bare heldige at være med. For de, som melder sig til fredag aftens arbejde, serverer skolelederen og de ældste elever aftensmad. Hertil kan købes øl og vand. Det er hyggeligt, og man kan mærke, julen nærmer sig. Inden man forlader skolen lørdag efter endt julestue, har alle hjulpet hinanden med oprydningen, så skolen ligner sig selv til en grundig rengøring om søndagen. Der kommer rigtig mange gæster. Vi er kendt for en meget flot julestue med varer af god kvalitet. Det er hårdt, men sjovt arbejde, og vi er stolte af både vores indsats og det konkrete økonomiske resultat.

Sidste dag før juleferien

Sidste skoledag op til juleferien starter vi dagen i Sct. Nicolai Kirke, hvor vi synger sammen og 1. klasse opfører krybbespil.  Derefter er der afslutning i klasserne og skoledagen sluttes af fælles med musikalske indslag, Kviknisse-finale og fællessang. Forældre er velkomne hele dagen.

Forældrearrangementer

I foråret arrangerer forældreudvalget traditionen tro en event for forældre og medarbejdere. Arrangementet kan have forskellig karakter, men har altid en pædagogisk indgangsvinkel til et emne, der refererer til forældrerollen og friskolelivet.

Fastelavnsfest

Forældrenes indsats ved fastelavnsfesten ligger mest i forberedelserne. Vinterens farvel markeres med en fantastisk fastelavnsfest. Vi starter i klasserne med medbragt kaffe og boller, her får alle elever mulighed for at se hinanden. Derefter præsenteres alle udklædte på podiet til flot musik i Morgensang (Festsalen). Alle andre, søskende og voksne er også meget velkomne udklædte på podiet, eller som klappere, dommere og tro støtter rundt omkring. Der er præmier til en hel del forskellige kategorier, så alle kan være med. Her er tøndeslagning, larm og ballade, fest og fuld musik. En herlig formiddag, som hilser foråret velkommen. Denne lørdag er en skoledag med mødepligt for eleverne.

Generalforsamling

Årets generalforsamlinger for skolen og Støtteforeningen er samlet på samme aften. Mød op til en hyggelig aften, hvor vi spiser sammen og hvor årets gang opsummeres. Kom og vær med til at fastholde en god og nødvendig tradition i vores skoles historie.

Lejrskole

Vi er så heldige at hele skolen tager på lejr en gang årligt. Her får man lært at passe på hinanden på tværs af alle aldersgrupper og mulighed for at opleve hinanden i nye rammer. Som forældre har vi pligt til at nyde friheden, så længe den varer! Spis ude eller nyd freden, forkæl dig selv – hinanden eller de mindre og større søskende! Giv dit barn uanset alder mulighed for at opleve dette. Fra pålidelig kilde ved vi, at alle elever overgiver sig til sidst, nyder det og får nogle uforglemmelige oplevelser med sig hjem. Det er en tradition, alle tidligere elever hylder som en af de vigtigste begivenheder i deres friskoleliv. Vi bytter skole med en anden friskole i landet, deler transporten eller benytter DSB, og det er derfor helt omkostningsfrit. Og børnene får set en hel del af vores smukke land.

Musik i Skoven

Den næstsidste fredag inden sommerferien er der ”Musik i Skoven”. Så er det for alvor sommer! Hele skolen og skoven rokker af sted til musik på scenen i skolegården fra kl. 16.30 den næstsidste fredag i skoleåret. Alle klasser optræder i rækkefølge, herefter skolens forskellige bands og inviterede gæstekunstnere. Det er hyggeligt, festligt og fantastisk at se alle aldre på scenen. Skolen står for musik og sceneopbygning. Støtteforeningen står for servering og salg af mad og drikke. Enkelte klasser får her suppleret deres klassekasser ved salg af forskelligt. Her har man som forældre pligt til at give sin arbejdskraft i løbet af dagen, dog er det som regel kun én fra hver familie, der er på vagt ad gangen. De sidste hjælpes med fælles oprydning, og alle glædes over på første skoledag at kunne overrække overskuddet fra denne dag til musikundervisningen.

De årlige olympiske lege på Kolding Stadion

En friskoletradition, der holder. Alle elever og lærere flytter denne dag lige før sommerferien til Kolding Stadion, hvor der afholdes konkurrencer i atletik-discipliner mm. Forældre er velkomne som heppere eller hjælpere, så kom, hvis du har mulighed for det. Eleverne afleveres og afhentes denne dag på stadion.

Sidste skoledag

Endelig ferie. Skolen slutter kl. 12.00, og alle ønsker hinanden en god ferie. Skovkanten er åben for pasning.
Spørg, hvis I er i tvivl – spørg på skolen eller spørg andre friskoleforældre.