Kolding Friskoles historie

Seminarieadjunkt Kai Michelsen havde i februar 1981 en annonce i den lokale avis. Hermed ønskede han at komme i kontakt med interesserede, der ville være med til at starte en friskole i Kolding. Kai Michelsen havde selv gået på friskole og ønskede at skabe en skole, hvor der kunne være mere sammenhæng og tryghed i skoledagen. Skolen skulle bygge på en ideologi ud fra Grundtvig og Kold og være helt uden politisk og religiøst grundsyn.

En gruppe interesserede forældre og lærere meldte sig og deltog i den pædagogiske debat samtidig med, at der florerede en del kritiske debatindlæg i avisen. Med baggrund i en stabil gruppe på 15 kunne man i september 1981 indkalde til orienteringsmøde om Kolding Friskole på Klostergården. Efter infomødet med 30 fremmødte kunne man danne skolekredsen ved KF. Som følge af den stiftende generalforsamling for skolekredsens medlemmer den 5. nov. 1981, hvor skolens vedtægter blev godkendt og skolens bestyrelse blev valgt, var KF en realitet. Man kunne nu begynde at søge lokaler til 18-25 elever med skolestart august 1982.

I feb.-marts 1982 søgte man skoleleder og 2 lærere og startede forhandling om leje af Hedeselskabets ejendom på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Fynsvej. Kommunen godkendte lejemålet på betingelse af et treårigt forløb og et elevantal på højst 30. Man kunnet starte indskrivning af elever til 0.-5. klasse. Den 3. juni 1982 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor der orienteredes om økonomi, nedsattes arbejdsgrupper, godkendtes valg af tilsynsførende, Leif Stenlev, og endelig ansættelse af skoleleder, Jørgen Bagge, samt to lærere, Signe Olsen og Grete Schmidt Christensen.

Arbejdsgrupperne gik i gang med indretning af skolen og 7. august var man klar til at modtage 21 elever til 0.-5 årgang fordelt på to klasser 0.-1.-2. samt 3.-4.-5. Prisen var 400 kr. pr. måned i 11 måneder- søskenderabat 1. barn 300- 2. barn 250. Der var pasningsordning på skolen indtil kl. 15.00. I oktober ansattes Bente Ryberg som sekretær og afløste Lis Larsen på kontoret.

Interessen for skolen steg støt, og i 1983 kunne man ansætte endnu en lærer og ved skolestarten august 1983 havde man nået de 30 elever, som var max ifølge kommunen. Der blev søgt efter nye og større lokaliteter. Restaurant Skoven blev købt og i maj 1984 flyttede KF i skoven med et sambaoptog gennem byen. Skoleåret i august startede med endnu to nye lærere, nu i alt 6 lærere og 52 elever, der fordeltes i 3 klasser – lille-, mellem- og storeklassen.

Med tilgangen af elever blev det besluttet, at der på sigt skulle være to årgange i hver klasse a´højst 25 elever med to-lærerordning.

Med støtteforeningens julestue den 1. dec. 1984 startede en ny epoke, som har holdt ved siden med pæne overskud til skolens bedste.

I 1985 var der behov for ændringer og forbedringer, hvilket betød, at keglebanen blev ombygget med lokaler til musik, formning og sløjd. Skolen havde på det tidspunkt 80 elever til og med 8. kl.

August -86 var der skolelederskifte, og Knud Nørregaard tog over og stod i løbet af de første år over for bl. a. udfordringer i forhold til nedskæringer i statens tilskud til privatskolerne. Skolen overlevede, og i maj 1990 kunne man indvie kunststofbanen, og i juni afholdtes den første af mange Musik i Skoven, som præsenterede børnenes musikudvikling gennem skoleåret samt små skolebands.

Ud over de nævnte, nye traditioner blev der i de kommende år holdt fælles fastelavnsfest, 9. klasse kom på udlandsrejser og eleverne deltog i KFUM´s skoleturneringer og hentede flittigt pokaler hjem – ikke mindst Fair Play pokaler.

Skolen tog hvert år på lejrskole og havde fået en fin rytme med at bytte de fysiske rammer med andre friskoler rundt i landet.

Den 22. august 1992 kunne skolen fejre sit 10 års jubilæum med cirkusteater og kageorgie for sine 130 elever.

Udviklingen på skolen har aldrig stået stille, nye ideer har fået grobund også i samarbejde med f. eks. Kolding Teater, hvor alle skolens elever i -97 var engageret i Balders død og i 2000 Det nye årtusinde og senere Nøgleringen.

Også Trapholt har været en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med skolens arbejde med børnekunst og i særdeleshed, da man i forbindelse med det store nybyggeri manglede lokaler. I år 2000 var der 147 elever på skolen, og der var planer for nybyggeri. Tilladelsen hertil blev givet i februar 2002, og det betød, at skolegangen ud over Trapholt i foråret blev flyttet ud i skoven, til Naturskolen, Mariesminde og Geografisk Have. September 2002 kunne man indvie 800 m2 nye lokaler til en pris a´ 7 mill. kr.

Lokalerne var bygget til samlæsning af 2 klasser med foldedøre mellem klasserne,- 15 elever pr klasse. Den store hall gav de bedste betingelser for den traditionelle morgensamling med sang og fortælling samt som udstillingslokale for børnenes kunst.

Den nye tilbygning fik hædrende omtale på arkitekturens dag.

Gennem mange år havde eleverne oplevet fælles emneforløb, og i 2003 arbejdede skolen med middelalderen under titlen Svend, Knud og Valdemar, som udmøntede sig i opbygning af tidssvarende miljøer på skolen, påklædning og madlavning og endelig fælles vandring til Koldinghus, som også har været samarbejdspartner i flere forbindelser.

I 2007 kunne skolen fejre 25 års jubilæum og se tilbage på en positiv udvikling og efterfølgende konstatere, at forældre tilvalgte skolen ud fra dens profil.

I foråret 2009 blev der bygget nyt naturfags-hus, som også indeholdt et klasseværelse på 1. salen, hvilket var en kærkommen udvidelse af lokaleantallet.

Med tiden er skolens bygninger blevet renoveret og i 2017 var turen kommet til hestestalden, som blev indrettet til fritidsordning og glidende overgang, Frispirerne. Seneste renovering skete i 2019, hvor keglebanen ændredes til to store lokaler til musik og p-fag.

I 2016 gik Knud Nørregaard på pension efter 30 år. De næste to år sad Anders Johansen på skolelederens plads, og siden august 2018 har Jane Riis Lagoni varetaget skolelederjobbet, først som konstitueret og siden april 2019 ansat som skoleleder.

Skolen i skoven med de bedst tænkelige omgivelser har haft en sund og spændende udvikling gennem de sidste 38 år og vil uden tvivl fortsætte i samme spor i fremtiden til stort udbytte og fornøjelse for eleverne i fremtiden.

 

Grete Schmidt Christensen 2020