Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforenings formål er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler. Formålet er også at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål og at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskole i Danmark.

Dansk Friskoleforenings 335 medlemsskoler er spredt ud over hele Danmark og er karakteriseret ved en bred mangfoldighed af livsanskuelser, pædagogik og ideologi. 

Dansk Friskoleforening er interesseorganisation for den samlede skole – altså både for ledelse, de ansatte, bestyrelse og forældre

Ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre er automatisk medlemmer gennem Kolding Friskole. Foreningen kan kontaktes, hvis der er brug for konkret rådgivning, eller hvis der er brug for at løfte en sag politisk.

Flere oplysninger, bl.a. Magasinet Friskolen på www.friskoler.dk 

Kontakt: telefon 6261 3013, mail df@friskoler.dk 

De kommende dage fylder ca. 48.000 elever igen landets friskoler efter en lang sommerferie. Blandt dem er ca. 6.800 helt nye, spændte 0. klasse-elever og deres familier.

FRISKOLERNE har i år en særlig velkomst til de nye familier; udover at alle elever i 0. klasse får et eksemplar af Magasinet Friskolen, så har vi lavet denne ONLINE GUIDE til forældre.

Knap så nye forældre må også gerne læse med i FRISKOLERNEs velkomst til friskolerne – guide til et stort fællesskab.

Velkommen i fællesskabet!