Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 11. juni 2019

Læs forretningsorden her